ศัพท์การเมือง

Standard

จากสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันก็คงไม่มีเรื่องไหนจะเด็ดไปกว่าเรื่องการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีมากมาย ทั้งนี้มาเพราะความแตกต่างทางความคิดนั้นเอง แต่ว่าเพื่อนๆ รู้คำศัพท์เกี่ยวกับการชุมนุมมากน้อยแค่ไหนกัน มาดูกันเลยดีกว่า

Mob – กลุ่มผู้ชุมนุม ฝูงชนที่กำลังสับสนอลหม่าน
protester – ผู้ประท้วง
demonstratorผู้เดินขบวนประท้วง
Flash mob/smart mob – การรวมตัวของกลุ่มคนอย่างฉับพลัน
Demagogue –นักปลุมระดมมวลชนโดยใช้กลยุทธต่างๆ
Propaganda การโฆษณาชวนเชื่อ
Militia –กองกำลังติดอาวุธ
Mediator –ผู้ไกล่เกลี่ย
Intervener –ผู้เข้ามาแทรกแซงหรือมือที่ 3
Civil war –
สงครามกลางเมือง
politician/party man/partisan/congressman นักการเมือง
cabinet minister – รัฐมนตรี
prime minister – นายกรัฐมนตรี
democracy การปกครองแบบประชาธิปไตย
political reform ปฎิรูปการเมือง

ตัวอย่างข่าวจากต่างประเทศ
http://www.bangkokpost.com/news/sports/389424/thai-sporting-leaders-back-political-reforms

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s